ดาวยูเรนัส

                                                ดาวยูเรนัส

ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ โดยเฉลี่ย 2,869.6 ล้านกิโลเมตร(19.181 a.u.)
ใกล้สุด 2,735 ล้านกิโลเมตร (18.275 a.u.)
ไกลสุด 3,004 ล้านกิโลเมตร (20.088 a.u.)
Eccentricity 0.047
คาบการหมุนรอบตัวเอง 17 ชั่วโมง 24 นาที
คาบการหมุนรอบดวงอาทิตย์ 84.01 ปีบนโลก ด้วยความเร็ว 6.90 กิโลเมตรต่อวินาที
ระนาบโคจร (Inclination) 0:773 องศา
แกนเอียงกับระนาบโคจร 98 องศา
มวล 14.6 เท่าของโลก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 51,118 กิโลเมตร (โลก 12,756 กิโลเมตร ที่เส้นศูนย์สูตร)
แรงโน้มถ่วง 1.17 เท่าของโลก
ความเร็วหลุดพ้น 22.50 กิโลเมตรต่อวินาที
ความหน่าแน่น 1 ต่อ 1.27 เมื่อเทียบกับน้ำ
ความสว่างสูงสุด +5.6
               http://www.space.mict.go.th/knowledge/img/planet_uranus_03.jpg
William Herschel นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ
         
              ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ในบรรดาดาวเคราะห์ 9 ดวง ในระบบสุริยะ มีระยะทางห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 19.18 หน่วยดาราศาสตร์ หรือ 2,870,990,000 กิโลเมตร เป็นดาวเคราะห์ที่ ไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถูกค้นพบด้วยกล้องโทรทรรศน์เห็นเป็น สีเขียวโดย Sir William Herschel นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ เมื่อค.ศ. 1781 (พ.ศ.2324) โดยยานวอยเอเจอร์2     ดาวยูเรนัสมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสบดี และ ดาวเสาร์ มีขนาด เล็กกว่า ดาวพฤหัสบดีกว่าครึ่งหนึ่ง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 51,118 กิโลเมตร มีมวลประมาณ 14.5 เท่าของมวลของโลก มีวงโคจรเอียงจากระนาบวงโคจร ของโลกรอบดวงอาทิตย์ 46 ลิปดา 21 ฟิลิปดา ความเร็วในวงทางโคจรประมาณ 6.81 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 84.01 ปีของโลก จึงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ และหมุนรอบตัวเองเร็วมาก ใช้เวลา 17 ชั่วโมง 14 นาที และเนื่องจากระนาบของ แนวส้นศูนย์สูตรของดาวยูเรนัส เอียง จากระนาบวงทางโคจรถึง 98 องศาของแนวดิ่ง นั่นคือ แกนหมุนของดาวยูเรนัสกดลงไป โดยขั้วเหนืออยู่ต่ำกว่า ระนาบวงทางโคจร ถึง 8 องศา ดังนั้นเมื่อเรามองดาวยูเรนัส จากโลกจึงคล้ายกับว่าดาวยูเรนัส หมุนรอบตัวเองในทิศทาง ตรงกันข้าม กับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา     สภาพบรรยากาศของดาวยูเรนัสพบว่ามีองค์ประกอบคล้ายดาวพฤหัสบดี คือประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจน และฮีเลียม ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง 15 ดวง และแต่ละดวงล้วนมีลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ดาวยูเรนัส มีวงแหวนล้อมรอบตัวดวงถึง 9 ชั้นด้วย

โครงสร้างภายใน

         


             ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะร์แก็สขนาดใหญ่     ซึ่งแกนกลางของดาวยูเรนัสประกอบด้วยหินและนำแข็ง     ส่วนเมลเทิลที่ล้อมรอบแกนกลางของดาวยูเรนัสประกอบด้วยนำ   มีเทนและแอมโมเนียแข็ง     และบรรยากาศชั้นนอก ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ แต่ลึกลงไปมีส่วนประกอบของ มีเทน แอมโมเนียผสมอยู่ด้วย ดาวยูเรนัสแผ่ความร้อนออกจากตัวดาวน้อยมาก อาจจะเป็นเพราะภายในไม่มีการยุบตัวแล้ว หรืออาจมีบางอย่างปิดกั้นไว้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัด นักดาราศาสตร์คาดว่า แกนของดาวยูเรนัส มีลักษณะคล้ายกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี ถัดมาเป็นแกนชั้นนอกที่เต็มไปด้วยมีเทนและแอมโมเนีย

คาบการหมุนรอบดวงอาทิตย์


http://www.space.mict.go.th/knowledge/img/planet_uranus_06.jpg

ดาวยูเรนัสโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 84 ปี แกนของดาวทำมุมกับระนาบระบบสุริยะถึง 98 องศา ทำให้ฤดูกาลบนดาวยาวนานมาก คือ ด้านหนึ่งจะมีฤดูหนาว 42 ปี และอีกด้านจะร้อนนาน 42 ปี และบางที่บนดาวพระอาทิตย์จะไม่ตกเลยตลอด 42 ปี และบางที่ก็จะไม่ได้รับแสงเลยตลอด 42 ปี ที่ระยะนี้ พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แผ่มาน้อยมาก จึงทำให้กลางวันและกลางคืนของดาวยูเรนัสมีอุณหภูมิต่างกัน 2 องศาเซลเซียสเท่านั้น

ดวงจันทร์บริวาร

             ที่ค้นพบแล้วมีทั้งหมด 27 ดวง 5 ดวงหลัก คือ มิแรนดา (Miranda) แอเรียล (Ariel) อัมเบรียล (Umbriel) ทิทาเนีย (Titania) และโอเบอรอน (Oberon) ดวงจันทร์ทิทาเนียและโอเบอรอนพบโดยเฮอร์เชล 6 ปี หลังจากที่ค้นพบดาวยูเรนัส ส่วนแอเรียลและอัมเบรียลพบโดยวิลเลียม ลาสเชลล์

 

วงแหวน

http://www.space.mict.go.th/knowledge/img/planet_uranus_05.gif

          วงแหวนของดาวยูเรนัสมีความมืดมาก ผิดกับวงแหวนที่สว่างของดาวเสาร์ ถ้าไม่มองด้วยกล้องโทรทัศน์ก็จะมองไม่เห็น วงแหวนของดาวยูเรนัสถูกพบโดยหอดูดาวแอร์บอร์นในปี 1977 ซึ่งเป็นยานชนิดพิเศษที่นำกล้องโทรทัศน์ไปด้วย นักดาราศาสตร์บนเครื่องบินเฝ้ามองดูดาวยูเรนัสเมื่อมีดาวฤกษ์เคลื่อนไหวมาตรงข้ามหน้าของมัน ยานวอยเอเจอร์ 2 มองดูที่วงแหวนเมื่อมันบินผ่านดาวยูเรนัส วงแหวนของดาวยูเรนัสจะแคบ วงแหวนที่กว้างที่สุดคือช่องว่างที่ใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยก้อนฝุ่น ยานวอเยเจอร์พบส่วนโค้งบางอย่าง ซึ่งเป็นส่วนของวงแหวนที่ไม่สมบูรณ์ วงแหวนของดาวยูเรนัสประกอบด้วยชิ้นน้ำแข็งมืดที่เคลื่อนไหว น้ำแข็งประกอบด้วยมีเทนแข็ง ชิ้นส่วนของมันอาจจะชนกันและทำให้เกิดฝุ่นที่อยู่ในช่องว่างระหว่างวงแหวน

ชั้นบรรยากาศ
        

 http://www.space.mict.go.th/knowledge/img/planet_uranus_08.jpg
ยานสำรวจวอยเอเจอร์ 2 โคจรผ่านดาวยูเรนัสในปีค.ศ.1986สาระน่ารู้
การค้นพบ
ค้นพบโดย:
ค้นพบเมื่อ:
ลักษณะเฉพาะของวงโคจร
2,735,555,035 กม.
(18.28605596 หน่วยดาราศาสตร์)
2,870,972,220 กม.
(19.19126393 หน่วยดาราศาสตร์)
เส้นรอบวง
ของวงโคจร:
18.029 เทระเมตร
(120.515 หน่วยดาราศาสตร์)
0.04716771
369.65 วัน
6.795 กม./วินาที
อัตราเร็วสูงสุด
ในวงโคจร:
7.128 กม./วินาที
อัตราเร็วต่ำสุด
ในวงโคจร:
6.485 กม./วินาที
0.76986°
(6.48° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
74.22988°
96.73436°
27
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
51,118 กม.
(4.007×โลก)
49,946 กม.
(3.929×โลก)
0.0229
8.084×109 กม.²
(15.849×โลก)
6.834×1013 กม.³
(63.086×โลก)
8.6832×1025กก.
(14.536×โลก)
1.318 กรัม/ซม.³
ความโน้มถ่วง
ที่ศูนย์สูตร:
21.29 กม./วินาที
0.718333333 วัน
(17 ชม. 14 นาที 24.00000 วินาที)
ความเร็วการหมุน
รอบตัวเอง:
2.59 กม./วินาที
(9,320 กม./ชม.)
97.77°
ไรต์แอสเซนชัน
ของขั้วเหนือ:
257.31°
(17 ชม. 9 นาที 15 วินาที)
เดคลิเนชัน
ของขั้วเหนือ:
15.175°
0.51
55 K (ที่ยอดเมฆ)
อุณหภูมิพื้นผิว:
   เคลวิน
ต่ำสุด
เฉลี่ย
สูงสุด
59 K
68 K

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ
ความดันบรรยากาศ
ที่พื้นผิว:
120 กิโลปาสกาล
องค์ประกอบ:

 Solar System Template Final.png